VREME

Vremenski podatki za vas Vrhpolje, ki jih pridobivam z amatersko vremensko postajo.

Meritve se izvajajo v središču vasi Vrhpolje na naslovu Vrhpolje 40b, 5271 Vipava. Meteorološki podatki so neuradni. Meritve se izvajajo z amatersko vremensko postajo Froggit WH3000 SE. Podatki se na vsako minuto prenesejo v strežnik Weather Underground.

Weather Underground je spletna stran, na kateri se nahajajo podatki o vremenu za tisoče amaterskih, osebnih, profesionalnih, polprofesionalnih in uradnih merilnih naprav. ID lokacije merjenja je IVIPAV5.